KBBL holder sommerlukket uke 29

Kongsberg Boligbyggelag holder kontoret sommerlukket uke 29. Alle tilsluttede boligselskaper har fått tilsendt orientering om hvem som skal kontaktes ved akutte forsikringsskader, der skadebegrensede tiltak er nødvendig. Orienteringen kan også lastes ned her. For øvrige hastesaker som ikke kan avvente til mandag 22. juli, kan daglig leder Morten Fretheim kontaktes på telefon 918 98 518.…