KBBL presenterer medlemsfordeler: Aktiv Eiendomsmegling

Hver uke fremover vil vi presentere en av dine faste medlemsfordeler som medlem av Kongsberg Boligbyggelag. Først ut er Aktiv Eiendomsmegling.   Aktiv Eiendomsmegling er samlokalisert med Kongsberg Boligbyggelag og Hjartdalbanken i Christian Augusts gate 4 og gir medlemmer av Kongsberg Boligbyggelag 15% rabatt på meglerprovisjon ved salg av bolig. Alle medlemmer gis også salgsgaranti. Skulle…