Generalforsamling i KBBL- husk å melde saker!

Velkommen til Generalforsamling mandag 20. juni Ifølge «Lov om bustadbyggjelag» kan generalforsamlingen bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Dersom andelseier/delegerte ønsker å ta opp saker på årets generalforsamling, må styret ha melding om dette seinest 20. april. Saker kan sendes: KBBL, Chr. Augustsgate 4, 3611 Kongsberg bedrift@kbbl.bu.no Generalforsamlingen avholdes mandag 20. juni 2022,…

Husk søknadsfrist for tildeling av miljømidler

Husk søknadsfrist for tildeling av miljømidler Hvert år deler vi ut miljømidler til borettslagene som er tilknyttet Kongsberg boligbyggelag. Midlene deles ut for å hjelpe borettslagene til å igangsette miljøtiltak, utslippsreduksjon eller som rene trivselstiltak.  Mange muligheter til støtte Gry Karin Mulvik i Kongsberg Boligbyggelag kommer med en klar anbefaling til borettslagene om å benytte…