Kim Richard er ny teknisk leder for Kongsberg Boligbyggelag

Det kan fort bli kostbart dersom vannrør fryser