Det kan fort bli kostbart dersom vannrør fryser

Slik bruker KBBL drone til vedlikeholdskartlegging