Det kan fort bli kostbart dersom vannrør fryser og sprekker

v/Elisabeth Myhre, Forsikringsrådgiver BBL Pivotal

Når strømmen er så dyr som nå, viser det seg at 6 av 10 nordmenn vil senke temperaturen for å redusere strømforbruket sitt og spare penger.

I den forbindelse er viktig å huske på at man ikke senker innetemperaturen så mye at vannrørene fryser!
Hvis du ikke har tilstrekkelig varme på i våtrom og rom med vannrør, kan du i verste fall få en avkortning på forsikringsoppgjøret dersom du får en frost- eller vannskade.

Husk å sørge for at bygningen er tilstrekkelig oppvarmet slik at man unngår frostskader. Uisolerte kjellere er ekstra utsatt.

Anbefalte tiltak:

Sørg for at alle rom som inneholder vannrør har en temperatur på 10 grader eller mer.

Lukk vinduer som er i nærheten av vannrør. Selv om gjennomsnittstemperaturen i rommet er over 10 grader, kan kulde og trekk fra vinduet være nok til at vannet i røret fryser.

Unngå kald trekk på rør under lufteventiler.

Tøm og steng rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømming.

Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren

Steng hovedstoppekranen hvis du skal reise bort.