Tekniske tjenester

Våre tekniske rådgivere tilbyr tjenester som KBBL HMS, vedlikeholdsplaner, KBBL VLP, el-sjekk, vann-sjekk, generell byggteknisk rådgivning og forsikringsskader.

KBBL HMS

Iht. internkontrollforskriften er alle boligselskap pålagt å ha et HMS system. KBBL tilbyr et heldigitalt HMS-system. Systemet tilpasses det aktuelle boligselskap, slik at det ikke blir større enn nødvendig. Tiltaksplanen i internkontrollsystemet utarbeides på bakgrunn av risikovurderingen som KBBL hjelper boligselskapet å utarbeide.

KBBL VLP

Vedlikeholdsplan

Alle boligselskap bør utføre periodisk vedlikehold. For å ha kontroll på vedlikeholdet tilbys KBBL VLP (10 års vedlikeholdsplan). Først utføres en tilstandsvurdering på plassen før man sammen med styret i boligselskapet lager en prioritert rekkefølge på vedlikeholdet. Planen er heldigital og dokumenterer også vedlikeholdet som har blitt utført.
Det gis en støtte på 50% på vedlikeholdsplanen fra Husbanken dersom byggene er oppført før TEK10 trådte i kraft. For boligselskap med totalforsikring via KBBL reduseres forsikringspremien med 5% ved etablering av vedlikeholdsplan (foruten naturskadedel).

KBBL VLP –

Vedlikeholdsplan

Alle boligselskap bør utføre periodisk vedlikehold. For å ha kontroll på vedlikeholdet tilbys KBBL VLP (10 års vedlikeholdsplan). Først utføres en tilstandsvurdering på plassen før man sammen med styret i boligselskapet lager en prioritert rekkefølge på vedlikeholdet. Planen er heldigital og dokumenterer også vedlikeholdet som har blitt utført.
Det gis en støtte på 50% på vedlikeholdsplanen fra Husbanken dersom byggene er oppført før TEK10 trådte i kraft. For boligselskap med totalforsikring via KBBL reduseres forsikringspremien med 5% ved etablering av vedlikeholdsplan (foruten naturskadedel).

El- og vannsjekk

En av de vanligste årsakene til forsikringsskader er forårsaket av vannskader – dette fører over tid til økt forsikringspremie. Feil ved el-anlegg kan føre til store konsekvenser som brann, så dette er det fornuftig å ha god kontroll på. Å ha kontroll på el-anlegget både i fellesarealer og leiligheter øker sikkerheten for alle i boligselskapet.

KBBL gir pristilbud på el-og vann-sjekk.
For boligselskap med totalforsikring via KBBL gjelder følgende:

Vannsjekk
KBBL kan søke støtte fra forsikringsselskapet for gjennomføringen av vannsjekken. Etter gjennomført sjekk og utbedring gir forsikringsselskapet 10% rabatt på forsikringen (foruten naturskadedel)

El-sjekk
KBBL kan søke forsikringsselskapet om støtte for gjennomføring av el-sjekken. Etter gjennomført sjekk og utbedring gir forsikringsselskapet 5% rabatt på forsikringen (foruten naturskadedel).

Forsikringsskader

Teknisk avdeling mottar innmelding av forsikringsskadesaker fra boligselskapene, og følger de opp i prosessen.

Forsikringsskader

Teknisk avdeling mottar innmelding av forsikringsskadesaker fra boligselskapene, og følger de opp i prosessen.

Generell rådgivning og vedlikeholdsprosjekter

KBBL og teknisk avdeling tilbyr rådgivning i alle typer vedlikehold og rehabilitering. Vi bidrar i alt fra A til Å dersom det er ønskelig.

Vanlige oppgaver i et vedlikeholdsprosjekt vil være å lage en tilbudsbeskrivelse, innhente tilbud fra entreprenører, lage innstilling og anbefaling på valg av entreprenør, bistå ved kontraktsinngåelse, utarbeide SHA-plan (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø iht byggherreforskriften), følge opp bygge/rehabiliteringsarbeidene på fremdrift, kvalitet og økonomi, sluttbefaring og overtagelse.

Vi bistår også ved mindre prosjekter og befaringer for å bidra til å finne ut hvordan boligselskaper kan løse sine byggtekniske utfordringer.

Vi har drone og flere dronepiloter, og kan tilby blant annet å sjekke tak ved å kjøre drone og ta bilder.

Prosjekt fra A-Å

Prosjekt fra A-Å

 • 1

  Tilbudsbeskrivelse

 • 2

  Anbudspris

 • 3

  Utvelgelse av entreprenører

 • 4

  Kontraktutarbeidelse

 • 5

  Prosjektoppfølging

Be om et uforpliktende tilbud

Navn på kontaktperson(Påkrevd)
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Spørsmål om tekniske tjenester?

Ta kontakt med en av våre ansatte

Kim Richard Bjørndalen

Kim Richard Bjørndalen

Teknisk leder

Telefon: 932 69 047
E-post: krb@kbbl.bu.no

Tommy Bæver Holthe

Tommy Bæver Holthe

Teknisk rådgiver

Telefon: 976 49 557
E-post: tommy@kbbl.bu.no

Roar Ormåsen

Roar Ormåsen

Teknisk rådgiver

Telefon: 911 43 406
E-post: roar@kbbl.bu.no

Tom Trulsen

Tom Trulsen

Teknisk rådgiver