Generalforsamlingen til KBBL

Hva du kan gjøre for å påvirke

KBBL sin generalforsamling er 19. juni 2023, som medlem kan du være med å påvirke saker. Generalforsamlingen er øverste myndighet i Kongsberg Boligbyggelag. Her behandles årsregnskapet og det velges medlemmer til styret i KBBL. I tillegg behandles eventuelle saker som har kommet inn til generalforsamlingen fra styret, delegerte eller enkeltmedlemmer.

Generalforsamlingen til KBBL

Hva du kan gjøre for å påvirke

KBBL sin generalforsamling er 19. juni 2023, som medlem kan du være med å påvirke saker. Generalforsamlingen er øverste myndighet i Kongsberg Boligbyggelag. Her behandles årsregnskapet og det velges medlemmer til styret i KBBL. I tillegg behandles eventuelle saker som har kommet inn til generalforsamlingen fra styret, delegerte eller enkeltmedlemmer.

Medlemmer som ikke bor i et tilknyttet borettslag

Delegater for medlemmer som ikke er andelseier i et tilknyttet borettslag, blir valgt på delegertmøtet i forkant av generalforsamlingen. Møtet er åpent for alle medlemmer som ikke eier en andel i et tilknyttet borettslag, og som var medlem ved utgangen av 2022.

Dette møtet avholdes i KBBL sine lokaler i 5. juni, og du må melde deg på innen 20. mai for å kunne delta.

Boende medlemmer i tilknyttede
lag

Delegatene fra borettslagene velges på generalforsamlingen i det enkelte borettslag, og det er valgkomiteen eller styret i det enkelte borettslaget som innstiller en eller flere kandidater, basert på størrelsen til borettslaget.

Ønsker du å bli valgt som delegat på vegne av ditt borettslag, bør du derfor ta kontakt med styret eller valgkomiteen der du bor.

Alle kan sende inn forslag.

Alle borettslag velger minst én delegat, men større borettslag velger ut ifra et delingstall på 50. Noe som vil si at et borettslag med 99 andeler velger én delegat, mens ett på 100 andeler velger to.

Ønsker du å bli valgt som delegat på vegne av ditt borettslag, bør du derfor ta kontakt med styret eller valgkomiteen der du bor.

Alle medlemmer har mulighet til å få tatt opp saker på generalforsamlingen, selv om man ikke blir valgt som delegat.

1Medlemsopplysninger
2Kontaktopplysninger
3Forslag til vedtak
4Spørsmål til styret

Medlemsopplysninger

Navn(Påkrevd)
Navn
Ønsker du å stille til valg som delegat til årets generalforsamling i KBBL?
1Medlemsopplysninger
2Kontaktopplysninger
3Forslag til vedtak
4Spørsmål til styret

Medlemsopplysninger

Navn(Påkrevd)
Navn
Ønsker du å stille til valg som delegat til årets generalforsamling i KBBL?

Datoer

 • 20.04.2023

  Frist for å melde saker til generalforsamling

 • 20.05.2023

  Frist for å melde seg på delegertmøtet for ikke-boende medlemmer

 • 05.06.2023

  Delegertmøte

 • 19.06.2023

  KBBLs generalforsamling