Husk søknadsfrist for tildeling av miljømidler

Hvert år deler vi ut miljømidler til borettslagene som er tilknyttet Kongsberg boligbyggelag. Midlene deles ut for å hjelpe borettslagene til å igangsette miljøtiltak, utslippsreduksjon eller som rene trivselstiltak. 

Mange muligheter til støtte

Gry Karin Mulvik i Kongsberg Boligbyggelag kommer med en klar anbefaling til borettslagene om å benytte seg av muligheten for tilskudd til gode tiltak.

– Dersom borettslaget ditt har vedtatt eller går med et spennende prosjekt i magen, anbefaler vi at det sendes en søknad. Tidligere har midlene blant annet blitt tildelt borettslag som har pusset opp lekeplassen, byttet til mer energieffektiv utebelysning eller til tiltak som har til formål å forbedre borettslagets generelle HMS arbeid. Her er det mange muligheter til å få litt støtte, forteller Mulvik.

Søknadsfrist 15. mars og 15. september


Dersom ditt borettslag går med tanken eller kanskje allerede har vedtatt et prosjekt som kvalifiserer til miljømidler, anbefaler vi at det sendes en søknad. Alle søknader behandles individuelt av styret i Kongsberg Boligbyggelag som tildeler midler til noen av søkerne. Størrelsen på tildelingen er avhengig av antall søkere og årets pott. De samlede bidragene pr. år kan utgjøre inntil 10% av boligbyggelagets årsresultat foregående år.
Det er kun borettslag tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag som har muligheten til å søke om midler.

Les statuttene for tildeling av miljømidler her:

Søknad eller spørsmål angående miljømidlene sendes på epost til Kongsberg Boligbyggelag.
Epost: bedrift@kbbl.bu.no