Regnskap/økonomistyring

Som forretningsfører utarbeider vi løpende økonomirapporter, årsregnskap og forslag til budsjett. Vi håndterer fakturaer, leverer det som skal til av dokumentasjon til myndighetene i forhold til ligningsoppgaver og har det generelle oppsynet med økonomien i deres borettslag eller sameie.

Regnskap/økonomistyring

Som forretningsfører utarbeider vi løpende økonomirapporter, årsregnskap og forslag til budsjett. Vi håndterer fakturaer, leverer det som skal til av dokumentasjon til myndighetene i forhold til ligningsoppgaver og har det generelle oppsynet med økonomien i deres borettslag eller sameie.

Styrerådgivning

Dere får en egen rådgiver som er tilgjengelig dersom dere lurer på noe og som kan rettlede og hjelpe i forhold til lover og regler. Rådgiveren er en god sparringpartner og skal være en hjelp for å kunne løse styreoppdraget på best mulig måte.

Styrerådgivning

Dere får en egen rådgiver som er tilgjengelig dersom dere lurer på noe og som kan rettlede og hjelpe i forhold til lover og regler. Rådgiveren er en god sparringpartner og skal være en hjelp for å kunne løse styreoppdraget på best mulig måte.

Kurs/opplæring

Vi inviterer med jevne mellomrom til kurs og foredrag, som du som styremedlem kan ha god nytte av. Her belyser vi både økonomiske og juridiske problemstillinger som det kan være nyttig å vite om. De fleste av foredragene er gratis for KBBLs kunder.

Kurs/opplæring

Vi inviterer med jevne mellomrom til kurs og foredrag, som du som styremedlem kan ha god nytte av. Her belyser vi både økonomiske og juridiske problemstillinger som det kan være nyttig å vite om. De fleste av foredragene er gratis for KBBLs kunder.

Portalen

Styrets digitale hjelper. Alt samlet på ett og samme sted og alle i styret har enkelt tilgang på den samme informasjonen. Her finner du økonomirapporter, beboerlister, forsikringsavtaler, tidligere vedtak og viktige dokumenter. Forberedelser til årsmøte/generalforsamling tas her og også gjennomføring av styremøter og dokumentasjon tilknyttet dette. I tillegg er det her man går for å godkjenne fakturaer, budsjett og årsregnskap.

Portalen

Styrets digitale hjelper. Alt samlet på ett og samme sted og alle i styret har enkelt tilgang på den samme informasjonen. Her finner du økonomirapporter, beboerlister, forsikringsavtaler, tidligere vedtak og viktige dokumenter. Forberedelser til årsmøte/generalforsamling tas her og også gjennomføring av styremøter og dokumentasjon tilknyttet dette. I tillegg er det her man går for å godkjenne fakturaer, budsjett og årsregnskap.

Årsmøter/generalforsamlinger

Vi hjelper dere med innkalling til årsmøte/generalforsamling, deltakelse på selve møtet, samt protokollføring og utsendelse i ettertid. Vi har gode maler, som gjør det enkelt å gjennomføre møtet og sikre at det skjer i henhold til gjeldende lovverk og regler.

Årsmøter/generalforsamlinger

Vi hjelper dere med innkalling til årsmøte/generalforsamling, deltakelse på selve møtet, samt protokollføring og utsendelse i ettertid. Vi har gode maler, som gjør det enkelt å gjennomføre møtet og sikre at det skjer i henhold til gjeldende lovverk og regler.

Ønsker du et uforpliktende tilbud?

Ta kontakt med oss

Navn på kontaktperson(Påkrevd)
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Spørsmål om forretningsførsel?

Ta kontakt med en av våre ansatte

Kristine Helgerud

Kristine Helgerud

Økonomileder
Tom Erik Medalen

Tom Erik Medalen

Økonomi / Forvaltning

Telefon: 979 82 887
E-post: tomerik@kbbl.bu.no

Torunn Aasheim

Torunn Aasheim

Økonomi / Forvaltning

Telefon: 975 54 906
E-post: torunn@kbbl.bu.no

Thea Braathen Solheim

Thea Braathen Solheim

Økonomi / Forvaltning

Telefon: 417 62 462
E-post: thea@kbbl.bu.no

Inger Anne Sauro

Inger Anne Sauro

Økonomi / Forvaltning
Ranveig Lunda Jenssen

Ranveig Lunda Jenssen

Økonomi og salgsmedarbeider

Telefon: 482 17 000
E-post: ranveig@kbbl.bu.no