Nå kan du bruke forkjøpsretten over hele landet i en rekke boligbyggelag! Det betyr at et medlem som har ansiennitet fra Hammerfest kan tre inn og benytte forkjøpsretten på en bolig i Kongsberg.

Flere boligbyggelag har nemlig gått sammen om en ordning hvor du som medlem i ett av lagene, også opparbeider forkjøpsrett i de øvrige. Er du medlem i ett av disse boligbyggelagene, kan du bruke din opparbeidede ansiennitet også til å benytte forkjøpsrett på nye og brukte boliger i disse boligbyggelagene.

Felles forkjøpsrett som kan brukes i andre boligbyggelag opparbeides fra 1.januar 2003, forutsatt at man har ansiennitet fra denne dato eller tidligere.

Med denne ordningen utvider du dine valgmuligheter og får enda flere fordeler av ditt medlemskap i KBBL.

Les mer om felles forkjøpsrett og se hvilke boligbyggelag som er med.