Medlemskap i Kongsberg Boligbyggelag

Her kan du melde deg inn og få mange gode fordeler. Fyll ut skjemaet under og få tilsendt en giro. Innmeldingsagiften er kr 400,- og den årlige kontingenten kr 250,-

Som medlem i boligbyggelag er din kanskje største medlemsfordel at du får mulighet for tildeling av bolig i nye prosjekter som laget har satt i gang, og videre at du kan benytte din forkjøpsrett når boliger i de tilknyttede borettslagene blir solgt.

Les om alle fordelene du får som medlem her.

    Jeg samtykker at innsendte skjemaopplysningene lagres på kongsbergboligbyggelag.no sin server og Kongsberg Boligbyggelag sine datalagringssystemer, og at jeg til en hver tid kan kontakte Kongsberg Boligbyggelag for å få disse slettet. Les mer om personvern på www.kongsbergboligbyggelag.no/personvern

OBS! det kan ta noen sekunder etter du trykker på knappen til du får bekreftelse på innsendt skjema.