Meld skade

Meld skaden til oss ved å fylle ut skjemaet, eller ta direkte kontakt med en av våre ansatte.

Trenger du øyeblikkelig hjelp etter arbeidstid:

IF Skadeforsikring, tlf: 02400
Ocab, tlf: 4000 9009
Kongsberg Brann og redningstjeneste, tlf: 32866700  / 110 døgnvakt.