Nyheter

Ny teknisk leder for Kongsberg Boligbyggerlag Kim Richard Bjørndalen

Rammesøknad for Snikaparken er godkjent!

Kongsberg boligbyggelag samarbeider med Notodden boligbyggelag…