Slik bruker KBBL drone til vedlikeholdskartlegging

─Tid- og kostnadsbesparelsen er enorm! Teknisk leder, Bjørn Andersen i Kongsberg Boligbyggelag har tatt i bruk ny teknologi til kartlegging av vedlikeholdsbehovene i de forskjellige borettslagene. Ikke bare en kul duppeditt, forklarer Andersen.

Bruk av drone har gjort arbeidet langt tryggere og mer effektivt. For kun kort tid siden var stillaser og lift en selvfølge da du skulle kartlegge tilstanden ved de forskjellige borettslagene.

─En drone gir deg langt raskere oversikt over byggets generelle tilstand. Særlig i tilfeller der du er avhengig av å komme opp på taket for å gjennomføre visuell inspeksjon. Dette gir deg raskt et godt helhetsbilde av kronglete steder du må sjekke nærmere. I tillegg er det jo også et morsomt verktøy å arbeide med, særlig om du er litt glad i duppeditter, forklarer den tekniske lederen.

Utarbeider tilstandsrapport for Lindbojordet borettslag

Selv om Bjørn har benyttet seg av drone i kartleggingsarbeidet i snart ett år, er det fortsatt avgjørende at det også foretas en god gammeldags sjekk ved å ta og føle på bygget.

─Akkurat nå er vi i gang med å utarbeide en tilstandsrapport for Lindbojordet borettslag. Her er det store bygningsmasser og takflater som skal sjekkes. Bygningsmassen er fra 1966 og tilstandsrapporten fra KBBL vil fortelle noe om tilstanden til byggene og avdekke vedlikeholdsbehovet. Her er det nok et behov for en del vedlikehold, poengterer Bjørn.

Tar sikkerheten på alvor

Droner har etter hvert blitt et svært nyttig og mye brukt verktøy innenfor en rekke bransjer. Selv om Bjørn i Kongsberg Boligbyggelag synes det er moro å fly drone er det likevel flere ting du må være oppmerksom på før du sender farkosten opp i lufta.

─ Det går mye på dette med nærheten til bygninger og folkemasser. Selv om du her opererer i den aller minste droneklassen skal du likevel ta sikkerheten på alvor før den sendes opp. Sånn sett er vi jo faktisk heldige her på Kongsberg, siden det ikke er noen flyplass i umiddelbar nærhet. Likevel har du jo jevnlig helikoptertrafikk til sykehuset, dette er noe du må være oppmerksom på, utdyper dronepiloten.