Totalrenovering av Grenda borettslag: – Det er over 40 år siden det ble gjort noe her sist

Grenda Borettslag på Gamlegrendåsen har i samarbeid med Alt i Bygg Kongsberg AS, og Kongsberg Boligbyggelag gått i gang med omfattende utvendig renovering.

Total makeover

Alle tak, gesimser, vindskibord og pipehatter blir byttet ut, brannskiller mellom boenheter på loft utbedres, samt at takkonstruksjonen etterisoleres.

Det er teamet til Alt i Bygg Kongsberg AS ved daglig leder, Mattis Mortensson som står for renoveringen.

– Jobben i seg selv er ganske kurant, men den vinteren vi har vært igjennom har vært tung. Mye snø og en kald, lang vinter. Faktisk måtte arbeidene stoppe en uke på grunn av at det var for kaldt for arbeiderne å jobbe, forteller Mortensson.

Kongsberg Boligbyggelag står som ansvarlig/profesjonelt bindeledd mellom styret i borettslaget og utførende entreprenør.  Altså Byggherres representant.

– Byggherre (styret) er ansvarlig for at utførende har HMS i orden. På så store prosjekter, kan man nesten ikke forvente at styre skal klare å følge opp HMS godt nok, det er det vi er her for å hjelpe til med, forklarer Andreas,

Og fortsetter:

– Vi utarbeider en risikoanalyse før prosjektet starter, med hvilke risikoer som kan være i et prosjekt. Vi utarbeider en SHA-plan og er SHA-koordinator, forklarer Andreas Aasland, i Kongsberg Boligbyggelag.

– Vi er helt avhengige av god oppfølging og et godt samarbeid for at dette skal fungere for alle involverte

Renoveringen begynte i desember 2023, og skal stå ferdig til julen 2024. Det er 40 tomannsboliger med til sammen 20 tak som skal renoveres. Husene er fra 1979, og det var på tide å bytte tak.

– Det er 40 år siden forrige gang det ble gjort noe på taket her, så nå var det på tide. I vinter hadde enkelte av husene snø inne. Vi har hatt flere lekkasjer, så nå måtte vi gjøre noe, forteller Ingrid Alice Simensen, styremedlem i borettslaget.

Hun er glad for å ha Kongsberg Boligbyggelag i ryggen når en slik omfattende jobb skal utføres.

– Vi er helt avhengige av god oppfølging og et godt samarbeid for at dette skal fungere for alle involverte. Det har vi følt oss trygge på at Kongsberg Boligbyggelag har levert på. De har hatt byggemøter med god oppfølging, og vært der som en støttespiller. Det har gått knirkefritt alt sammen. Vi har hatt en veldig god dialog og følt oss ivaretatt i prosessen.

Sjekker at alt ser bra ut

Andreas er ute på sjekk i Grenda borettslag. I dag skal tre av boligene overleveres fra Alt i Bygg AS.

Andreas sin jobb er å sjekke at håndverkene har gjort alt de skal, og etter forskriftene.

– Min jobber er at jeg representerer styret som en profesjonell part opp mot entreprenør. På runden i dag har vi gått gjennom å sjekke at det branntekniske er utført riktig og i henhold til prosjekteringen. Vi ser også på det visuelle og det tekniske, at det ser bra ut, og at det er valgt løsninger som fungerer godt.

Har selv jobbet i bransjen

Sammen med Kongsberg Boligbyggelag har de utarbeidet en vedlikeholdsplan for de neste 10 årene. Det neste store prosjektet blir å etterisolere veggene.

– Det er veldig viktig å ha en vedlikeholdsplan, så man ser hva de neste 10 årene bringer. Det er veldig viktig for byggherre å ha med seg en profesjonell part, som hjelper til med å få prosjektene gjennomført på en god måte. Det hjelper også styret å se hva de bør prioritere, forklarer Andreas.

Han understreker at det finnes nok av skrekkeksempeler med borettslag som har prøvd å finne løsninger, og gjennomføre omfattende renoveringer på egenhånd, som virkelig har tråkket feil.

– Det er en trygghet at jeg har jobbet i bransjen selv, fordi jeg vet at byggebransjen kan være litt fort og gærent noen ganger, og at man av og til må følge litt ekstra nøye med. Det er viktig at alle parter er fornøyde, føler seg trygge og ivaretatt i prosessen, forklarer Andreas.

Ingrid Alice Simensen, fra Grenda borettslag anbefaler andre borettslag å ta kontakt med sitt boligbyggelag for råd og veiledning.

– Det har vært en trygghet å ha med Kongsberg Boligbyggelag på laget. Vi har ikke den byggetekniske kompetansen som de har, vi har lært mye underveis og følt oss veldig trygge i prosessen, forteller Simensen.

Hva kan vi gjøre for deg?

Kongsberg Boligbyggelag bygger, omsetter og forvalter boliger for våre medlemmer. For å være medlem hos oss trenger du aldeles ikke bo i et sameie eller borettslag. Kanskje du har barn eller barnebarn som skal dette i fremtiden?

Vi gjør blant annet:

Forretningsførsel for sameier og borrettslag. Vi tar oss av økonomi, rapporteringer og annet arbeid som ellers gjøres av styrene.
Vi gjennomfører og utvikler planer for HMS og vedlikehold.

Les mer om våre tjenester her.

Fordeler:

Som medlem av KBBL kan du få forkjøpsrett ved kjøp av bolig.
Gode medlemsfordeler, bonus og rabatter hos våre samarbeidspartnere.

Les mer om medlemskapet her.